De paarden van de Apocalypse en corona

vier paarden van de apocalypseHet Nieuwe Testament noemt de vier ruiters van de Apocalyps in Openbaring 6 als boodschappers van de naderende Apocalyps, de dag des oordeels. 

Is er een bepaald verband te vinden tussen de paarden van de Apocalyps en de huidige coronapandemie? 

Voor velen bestaat er geen enkele twijfel en leven wij in wat men noemt de eindtijd. En bij die eindtijd horen ook de verschijnselen van de eindtijd, zoals de vier ruiters van de Apocalypse.

Een lezer heeft hier het volgende artikel over geschreven:

Een ongewone verklaring voor het Rode paard en zijn berijder: een link tussen Apocalyps 6 en de Ragnarok.

Voordat ik dit schreef had ik in begin 2021 een artikel over het Apocalyptische witte paard op papier gezet.

Daarin verbond ik dit paard met zijn gekroonde ruiter met het Grieks-Romeinse sterrenteken Sagittarius (Boogschutter). Dit sterrenteken is gebaseerd op het oud-Griekse verhaal over de tragische vergiftigingsdood door een giftige pijl van de Centaur Chiron. De kroon van de Boogschutter verbond ik met het Latijnse woord Corona. Dit verhaal duit op het giftige Corona vaccin en de bijbehorende wereldwijde plandemie. Deze Corona studie met bronvermeldingen kan iedereen lezen en zelf toetsen op haar waarschijnlijkheid.

Al maanden volg ik in 2021 de uitbarsting van een nieuwe vulkaan in IJsland. In een bergachtige regio ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik is in het Geldingadalir dal een nieuwe schildvulkaan zich aan het vormen. De lava van deze vulkaan vult de lagere dalen van het gebied op, waardoor er een grillig lavaveld ontstaat. Elke dag volgde ik uit interesse op YouTube de filmpjes.  Tot ik een filmpje zag van een satelliet opname van het zwarte jonge lavaveld op 26 Juni 2021 (figuur 1).

apocalypse ijsland

Wat mij opviel was dat het lavaveld zich vormde tot een figuur van een zwarte engel. Ik heb dit onmiddellijk gemeld aan IJslandse nieuwssites. Resultaat: geen, men vond het zelfs niet waard om op te reageren. Afijn, in augustus zag ik dat de zwarte engelfiguur zijn linkerarm en hand wezen naar het noordoosten (figuur 2). Afgebeeld zijn de stroming richtingen en dikte van het lavaveld op deze dag.

apocalypse ijsland

De Voluspa en de Edda: beschrijving van Ragnarok

Omdat deze waarneming van deze zwarte “engel” mij nogal bezighield ben ik me gaan verdiepen in de lokale IJslandse Saga’s en legenden. Dit zijn er velen en er zijn ook veel Engelstalige artikelen op internet hier over verschenen (zie Engelstalige bijlage). De belangrijkste en oudste bronnen hiervan zijn het poëem “Voluspa” uit de tiende eeuw en de “Prose Edda” van Snorri Sturluson (1241 na Chr.). Beide beschrijven de “Ragnarok”. Dat is het verloop van de eindstrijd van Noorse Goden tegen reuzen en demonen uit de onderwereld. De zon wordt verduisterd, sterren verdwijnen en landschappen verzinken en verschijnen. Eén reus in het bijzonder, speelt een belangrijke centrale rol in de Ragnarok. Deze vuurreus heet Surtr. Vertaald in het Oud Noors betekent dit “zwart” of “de zwarte”.

De zieneres “Volva” voorspeld dat de Ragnarok start met Surtr, die als eerste zal komen uit het zuiden met een gigantisch brandend zwaard (figuur 3, het “Surtalogi” zwaard). Hij gaat ten aanval met dit zwaard tegen de “Aesir” en de Noorse god “Freyr”. De vlammen die daarbij ontstaan omringen de Aarde. Surtr bewaakt in de onderwereld, het vurige oord “Muspell” (de vuurwereld), waarvan hij “Muspels” zonen zal leiden naar Ragnarok. Hij zal rijden met zijn meute over een mythische brug de Bifrost, deze bestaat uit vlammen, dus men gaat te paard.

apocalypse ijsland
Surtr en de Surtshellir grot op IJsland.

Tientallen km ten noordoosten van het huidige actieve lavaveld bevindt zich een 1100 jaar oude grot in een ouder lavaveld. Deze grot is een grote lavatunnel en was nog maar net gevormd toen de Vikingen in de 10de eeuw IJsland betraden. Deze grot is het langste en grootste lavatunnelcomplex van IJsland. Volgens een artikel over deze grot2 associëren de lokale IJslanders al in de tijd van de heidense Vikingen deze grot met de Eindtijd, de Ragnarok en de Apocalyps (bijlage). Deze grot heeft een slechte naam in IJsland. Vanuit deze grot zal Satan opduiken voor de Eindtijd.

apocalypse ijsland

Van deze sagen en doemverhalen over deze grot is in 2001 – 2012 archeologische bewijs aangetroffen (zie bijlage). De Vikingen hadden in deze grot een rituele plek gebouwd, in de vorm van een boot. Hierin lagen offergaven om het komende onheil te vertragen. Ook heeft men destijds met een gigantische muur geprobeerd om deze grot af te sluiten. Vanaf de invoering van het Christendom is men met de offergaven gestopt.

Conclusie

Het lavaveld ten zuidwesten van Reykjavik heeft de vorm van een zwarte engel-figuur. Deze figuur wijst met de linkerhand richting de Surtshellir grot (figuur 1 en 2 en 4). Gebaseerd op de voorspellingen uit de 10 eeuwse “Voluspa”en de 13de eeuwse “Edda” kan het hier gaan om een waarschuwing voor de spoedige start van de Ragnarok/apocalyps.

Er zijn drie aanwijzingen dat de engelfiguur van het jongste lavaveld naar de vuurreus Sortr verwijst:

  1. De Ragnarok wordt volgens de “Edda” gestart door het opduiken van de zwarte vuurreus Surtr met zijn brandende zwaard (figuur 3). Het lavaveld is zwart van kleur en toont dus een zwarte figuur. Surtr betekend de zwarte, hij is de aanvoerder van de meute uit de vuurwereld Mispell (Hel). Volgens mijn verwachting is het mogelijk dat het dal Meadalir bij de linkerhand van deze figuur zal openscheuren door een lang gerekte scheureruptie. Waardoor er optisch een lang brandend zwaard ontstaat. Dit zwaard zal wijzen naar de Surtshellir grot waar de Vuurreus zal opduiken, als het lam Gods het tweede zegel verbreekt.
  2. De Vikingen hadden een cultusplaats in de Surtshellir grot in IJsland ingericht, compleet met een muur, om het opduiken van deze vuurreus in de eindtijd hier te voorkomen.
  3. Van deze vuurreus Surtr wordt gezegd dat hij met zijn meute op paarden uit de hel zal komen om de Ragnarok eindstrijd te starten. Het lavaveld is deels gevormd in het Meradalir (figuur 2), d.w.z. het dal van de merries. De IJslandse merrie is qua vachtkleur vaak rood (zie wikipedia, paardenras de IJslander).
De kenmerken van de zwarte vuurreus Sortr komen overeen met de bereider van het tweede rode paard in de Apocalyps 6:

Rijdend op een paard met een helse meute naar de eindstrijd,
• Het strijden met een brandend zwaard,

Dit lijkt zeer sterk op het breken van het tweede zegel met verschijnen van het tweede, rode paard met zijn onbekende berijder met het grote zwaard: zie Apocalyps, Openbaring 6 van de heilige Johannes:

En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwon!

En toen Het Lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie! En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Rood is ook het symbool van het communisme van China en Rusland. Het rijden op een rood paard kan ook symboliseren dat de berijder van het paard het communisme gebruikt om met zijn zwaard oorlog mee te voeren

Bronnen Iceland
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl