Martial Law in aantocht

medische martial law in aantochtOveral ter wereld worden nu mensen uit essentiële beroepen ontslagen omdat ze weigeren de experimentele prik te nemen. 

De gaten die zo ontstaan in de gezondheidszorg, politie en brandweer zullen worden opgevuld door militairen.Nu weet je eindelijk waarom al die legers die afgelopen jaren hebben geoefend op wat men noemt Urban Warfare.

Het voeren van een oorlog in stedelijke gebieden en bedoeld om legers dusdanig te trainen dat ze kunnen worden ingezet tegen de eigen bevolking.

In de onderstaande video wordt alarm geslagen omdat we nu al heel dicht bij een situatie zijn in verschillende delen van de wereld die je niet anders kan omschrijven als Martial Law, oftewel een noodtoestand, waarbij overheden en leger een ongekende macht hebben en ieder recht van de burger (tijdelijk) buitenspel is gezet.

We hebben gezien hoever ze al gaan in Australië, maar ook delen van Canada en Amerika hebben inmiddels al te maken met noodtoestanden waarbij overheden van bijvoorbeeld bepaalde provincies of staten onbeperkte macht hebben verkregen door het uitroepen van een noodtoestand.

In de video hieronder wordt dan ook gesteld dat men er eigenlijk bewust op aangestuurd heeft om door het dwingen van mensen om de prik te nemen ervoor te zorgen dat een fiks aantal kan worden ontslagen bij diensten zoals politie om deze vervolgens te vervangen door militairen.

Ook op andere plaatsen zie je steeds vaker militairen die “moeten helpen”, zoals in Groot-Brittannië waar militairen nu worden ingeschakeld om de haperende brandstofvoorziening weer op gang te krijgen.

Volgens documenten die de mensen in onderstaande video in handen hebben gekregen van de Canadese provincie Saskatchewan kan de overheid in het geval van nood ook de hulp inroepen van buitenlandse troepen om “de noodmaatregelen in het kader van het covid-19 rampenplan” uit te voeren als er bijvoorbeeld binnen het eigen leger te veel halsstarrige elementen bevinden die niet wensen mee te werken of weigeren om zich te laten vaccineren.

Precies een jaar geleden schreven wij over een vreemde Chinese troepenopbouw in Canada, formeel omdat deze daar aan het trainen waren.

Via een lezer ontvingen wij een video (dank!) waarin melding wordt gemaakt van een grote Chinese troepenmacht die zich verzamelt aan de Canadese kant van de grens met Amerika bij Maine.

Tegelijkertijd verschijnen er berichten met beelden over Amerikaanse transporten van tanks en dergelijke richting Canadese grens, dus die twee berichten samen geven uiteraard voer voor speculaties.

Zullen dit soort troepen zo meteen worden ingezet om de Martial Law in delen van Canada en/of Amerika in te handhaven?

Chinese troepen die niet zullen dwarsliggen, die alles uitvoeren wat hen wordt opgedragen en die het niet in hun hoofd zullen halen om kritische vragen te stellen.

Het grote voordeel is natuurlijk dat met Chinese troepen en Martial Law men al een heel eind op weg is om de gewenste communistische staatsvorm in te voeren.

Het document van de provincie Saskatschewan dat in de video hieronder wordt gesproken geeft de overheid van die provincie een ongekende macht.

Zo mogen ze als ze dat nodig vinden alle persoonlijke eigendommen van mensen in beslag nemen, evenals iedere vorm van onroerend goed. Dit betekent ook dat ze overal zo naar binnen kunnen lopen zonder tussenkomst van enige rechtbank.

Ze kunnen mensen verbieden om waar dan ook naar toe te reizen, hetgeen betekent militaire checkpoints en het opsluiten van mensen in eigen huizen indien gewenst.

Ook staat er in het document dat ze naar believen mensen kunnen dwingen om naar andere locaties te worden overgebracht. Zonder dat je het zelf wilt, wordt je dan opgehaald oor een militaire vrachtwagen om naar een onbekende bestemming te vertrekken.

Verder staat er letterlijk dat als ze dat nodig mochten vinden ze een complete oogst kunnen vernietigen en dat zij als overheid het recht hebben om prijzen vast te stellen voor alle essentiële levensbehoeften.

Je ziet de communistische staat voor je ogen ontstaan en het zal dan ook geen toeval zijn dat dit wordt uitgerold in een land dat onder leiding staat van de zoon van Fidel Castro.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl