Centrale bankier Christine Lagarde wil (oude) mensen opruimen

opruimen die wereldbevolkingOveral op sociale en alternatieve media wordt verontwaardigd gereageerd op de oproep van centrale bankier Christine Lagarde.

Ze roept op tot het vaccineren van de hele wereld, maar de reden daarvoor gaat iets verder dan haar betrokkenheid bij het World Economic Forum (WEF). 


In wat voor wereld leven wij als centrale bankiers optreden als regelrechte vaccinverkopers? Hoe kan Christine Lagarde, het hoofd van de Europese Centrale Bank, een betoog houden over het vaccineren van de hele wereld?

Dat zijn zo ongeveer de reacties bij de zwaar verontwaardigde alternatieve nieuwskanalen en de sociale media.

Niemand begrijpt dat Christine Lagarde de volgende uitspraken kan doen.Videolink

De oplossing is dan ook al snel gevonden, want Christine Lagarde prijkt ook prominent op de website van het WEF van de inmiddels zeer bekende Joodse professor Klaus Schwab

christine lagarde, wef

Tegenwoordig begint het WEF een beetje een afleiding te worden voor wie en wat er werkelijk schuilgaat achter dit alles.

Natuurlijk speelt het WEF op de voorgrond en een sleutelrol bij de totstandkoming van de New World Order, maar wanneer het onderzoek daar stopt, dan krijgt de wereld zoals gewoonlijk weer een vertekend beeld.

Het beeld van het WEF wordt gevormd door: Machtige zakenlieden die boven iedere regering staan en door hun rijkdom en macht in staat zijn een grotere agenda door te voeren.

Lekker veilig en we kunnen daar naar hartelust op afgeven, want het is iets totaal onpersoonlijks.

Zoals gewoonlijk wordt nergens het werkelijke verhaal vertelt over Christine Lagarde en haar opdrachtgevers.

Haar opdrachtgevers die bestaan uit de hardcore Illuminati:

Volgens de Joodse onderzoeker Henry Makow is de satanische sekte die we Illuminati noemen, gebaseerd op wat hij noemt het kabbalistische Judaïsme, die een zienswijze hanteert waarbij de kabbalistische Joden God vertegenwoordigen en dat zij de enige echte menselijke wezens zijn. De goyim (niet Joden) zijn derhalve dieren die als doel hebben hier op aarde de Illuminati te dienen.

De Illuminati vormen een geheim genootschap binnen de vrijmetselarij. Net zoals bij het Judaïsme, worden de lagere rangen gemanipuleerd met gemeenplaatsen. Hen wordt nooit het werkelijke doel verteld; het communisme, een Rothschild monopolie over alles dat van enige waarde is. Hoewel de maatschappij zelf steeds meer in een satanische sekte verandert, wordt de grote massa uiteraard volkomen onwetend gehouden.

Hardcore Illuminati wil ook zeggen satanisch en wil ook zeggen uitroeien van de wereldbevolking en het restant dat overblijft tot slaaf maken.

Christine Lagarde is hoofd van één van de grootste centrale banken ter wereld en haar uitspraken zijn niet zo vreemd natuurlijk, als je beseft dat de centrale banken in handen zijn van dezelfde mensen die de nep coronapandemie hebben gelanceerd en die de ware schuldigen zijn van de aanslag op 9/11.

Niet alleen is Christine Lagarde een veroordeelde crimineel, maar ook een oude bekende op deze website.

christine lagarde, satanisch, rothschild

In 2016 wordt Christine Lagarde door een Franse rechtbank veroordeeld wegens grove nalatigheid in de tijd dat zij in Frankrijk Minister van Financiën was. Zij had als minister kritische vragen moeten stellen over een betaling van 400 miljoen euro aan een zakenvriend van de toenmalige Franse president Sarkozy.

Christine kneep een oogje dicht en werd daarvoor veroordeeld. Maar, niet alleen Christine kneep een oogje dicht, de rechtbank deed hetzelfde, want hoewel Lagarde werd veroordeeld, kreeg ze geen straf. Normaal staat daar een gevangenisstraf van ongeveer een jaar voor.

En zo werkt het in die wereld. Het recht is geschied, mevrouw is veroordeeld, krijgt geen straf en mag als beloning hoofd worden van de ECB.

Omdat ze daar eeuwig dankbaar voor is, heeft ze er geen enkele moeite mee om voor haar baas op te treden als vaccinverkoper, zeker omdat ze zelf ook vindt dat er veel te veel mensen op deze wereld zijn.

Of beter gezegd, ze vindt dat oude mensen te lang leven zoals we schreven in een eerder artikel:

“Oude mensen leven te lang en vormen een risico voor de wereldeconomie. Wij moeten hier heel snel iets aan doen”.

Hoe oud is Christine zelf eigenlijk?

christine lagarde, satanisch, rothschild
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl