De ineenstorting van het financiële systeem is al begonnen

inflatie crash systeemNog beschikken wij over contant geld, maar wij weten ook dat dit geen lang leven meer is beschoren volgens de plannen van de machthebbers achter de schermen.

De bedoeling is dat we straks een maatschappij hebben zonder contant geld en om dat voor elkaar te krijgen is het laten crashen van het huidige financiële systeem de perfecte oplossing.Op dit moment is de maatschappij volop in beroering en wordt er een overgang bewerkstelligd naar een permanent controlesysteem door overheden.

De coronapas is de eerste stap in velen die nog zullen volgen, waarbij die coronapas uiteindelijk anders zal gaan heten en niet meer of minder wordt dan het Merkteken van het Beest waarover reeds in de bijbel werd gesproken.

Zonder dat Merkteken, zonder die pas die ongetwijfeld zal worden omgedoopt tot “vrijheidspas”, zal men niet langer in staat zijn om deel te nemen aan de maatschappij.

Nu zorgt die pas ook al voor uitsluiting, maar je kunt daarbuiten op dit moment nog steeds dingen doen. Je kunt nog steeds boodschappen doen en je hebt nog steeds de beschikking over geld om mee te betalen.

In de nabije toekomst moet dat allemaal veranderen. Alles wat jij doet zal worden gekoppeld aan je vrijheidspas. Ook het geld, maar dan niet meer in de vorm van het geld dat je nu nog gewoon in je zak hebt als papier of muntgeld.

Het zal natuurlijk niet gemakkelijk zijn om de mensheid ervan te overtuigen dat ze afscheid moeten nemen van hun “normale geld”.

Waar je nu nog mensen angstig kunt maken met een propagandacampagne zodat ze toch het vaccin nemen waardoor ze hun vrijheidspas krijgen, zo zal dat niet lukken met geld. Om die koppeling met geld en vrijheidspas te kunnen maken moet er iets drastisch gebeuren, iets waardoor mensen maar wat graag bereid zijn om het nieuwe systeem te aanvaarden.

Dé manier om die stap toch voor elkaar te krijgen is het bewust laten crashen van het huidige financiële systeem.

Het heeft weinig zin voor de satanische sekte om de vrijheidspas te introduceren als daar geen geld aan gekoppeld kan worden. Want pas als ook het dagelijks geld deel gaat uitmaken van die pas ben je in staat om echte controle over de burgers uit te voeren.

De eerste fase is nu achter de rug en dan is het ook logisch om alvast te beginnen met de fase waarbij je het systeem kunt laten crashen zodat mensen bereid zijn om vrijwillig over te stappen naar het nieuwe systeem.

Een uitstekende manier om dat voor elkaar te krijgen is het alsmaar bijdrukken van nieuw geld. Steeds meer geld om de “bankencrisis” te bestrijden, om “corona” te bestrijden en vul zo maar in.

Als er 100 bepaalde voetbalplaatjes in omloop zijn, dan zijn deze schaars en veel geld waard. Als er iedere week 1.000 nieuwe worden bijgedrukt, dan zullen de plaatjes steeds minder waard worden.

Met geld is het in feite niet anders. Sinds het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw is ons huidige geld door niets meer gedekt. Daarom noemen ze het fiatgeld, geld dat waard is wat de gek ervoor geeft.

Na iedere nieuwe crisis kwam als “oplossing” om steeds meer geld bij te maken. Zoals we in een eerder artikel hebben uitgelegd, betekent dit ook meestal dat goederen en diensten duurder worden. Er is steeds meer geld beschikbaar om te jagen op producten en diensten.

Als producten duurder worden dan heet dan inflatie. Je hebt steeds meer geld nodig om dezelfde dingen te kunnen kopen.

Het is zoals gewoonlijk weer aardig satanisch. De centrale banken van de sekte doen het voorkomen alsof ze de economie helpen door deze te stimuleren door het bijdrukken van krankzinnige hoeveelheden geld, terwijl wat ze daarmee in werkelijkheid doen is het laten crashen van het systeem.

Het gebeurt niet in een dag, hoewel het proces zich op een gegeven moment zal versnellen.

Op 11 november 2021 roerde Tucker Carlson van Fox News precies dit probleem aan.

Hij constateert dat de inflatie veel hoger is dan 6,2 procent zoals nu overal wordt gezegd in Amerika, maar dat niet alleen, ook dat er de afgelopen 18 maanden een enorme toename is geweest in de geldvoorraad.

Larry Summers, de voormalige Amerikaanse Minister van Financiën afgelopen februari waarschuwde dat wanneer het zo doorging met het bijdrukken van steeds meer nieuw geld voor allerlei nieuwe “reddingsoperaties” Amerika binnen een jaar te maken zou krijgen met een ernstig inflatieprobleem.

De man werd onmiddellijk aangevallen door Jared Bernstein, de adviseur van het Witte Huis, die verklaarde dat het allemaal onzin was. Toen “dat probleem” eenmaal was opgelost kon er vrolijk verder worden gegaan met het bijdrukken van geld.

Al met al betekent dat voor de periode maart 2020 tot en met oktober 2021 dat de voorraad Amerikaanse dollars extreem is toegenomen.

Wat telt voor Amerika telt in feite hetzelfde voor Europa waar ze net zo hard bezig zijn met het bijdrukken van geld.Wanneer dit proces zicht voortzet, en er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat dit niet zal gebeuren, dan zal er binnen niet al te lange tijd een kruiwagen met geld nodig zijn om een brood te kopen.

Dit is dan precies de crisis waar ze op zitten te wachten en nodig hebben om te komen met een “oplossing”, waarbij dit nooit meer kan voorkomen.

De tekenen aan de wand zijn er. Maar, dat betekent ook dat pensioenen en spaargeld straks zo goed als niets meer waard zullen zijn.

Vergeet niet de belofte van Klaus Schwab: “Je zult niets meer bezitten, maar gelukkig zijn”.

Het proces tot de ineenstorting lijkt nu met de dag sneller te gaan. Kijk om je heen en je ziet dat alles in rap tempo steeds duurder wordt.

De leden van de satanische sekte die verantwoordelijk zijn voor dit alles kan je herkennen doordat ze steevast “weldoeners” worden genoemd in de door hen gecontroleerde mainstream media.

Hardcore satanisten die zich ten doel hebben gesteld het grootste deel van de wereldbevolking op te ruimen, de rest tot slaaf te maken en het christendom met wortel en tak uit te roeien.

Een bekend lid van de Rockefeller familie gaf in 2002 ronduit toe waar ze mee bezig waren:

David Rockefeller, the former long-time Chairman of the Luciferian CFR put it in clear perspective in 2002:

“Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure—one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” (Memoirs, pg. 405)
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl