Is het einde van Joe Biden (en Amerika) in zicht?

is het einde voor blunderende biden in zicht?Na de rampzalige gebeurtenissen in Afghanistan neemt Vicepresident Kamela Harris bewust afstand van de “blunderende” Joe Biden.

Een Amerikaanse Navy Commander waarschuwt dat wanneer de verplichte vaccinatie voor militairen doorgaat de nationale veiligheid in het geding komt.
Het vertrouwen in Amerika als bondgenoot is de laatste week dramatisch gedaald bij veel landen na wat men ziet als een smadelijke afgang van de Amerikanen in Afghanistan.

Niet zo vreemd dat inwoners van Taiwan zich nu grote zorgen beginnen te maken, want wat zijn beloftes van Amerika nog waard? Als het een klein beetje moeilijk wordt, dan vertrekken ze met de staart tussen de benen is zo ongeveer het sentiment dat nu heerst.

In het midden van dat alles staat de zoals altijd blunderende Joe Biden die alles en iedereen de schuld geeft van wat er is gebeurd, maar nooit de hand in eigen boezem zal steken. Wij weten inmiddels dat er hele goede redenen zijn waarom Amerika moet verdwijnen uit Afghanistan, maar die reden kan Biden moeilijk geven op televisie.

In de internationale pers wordt er compleet gehakt gemaakt van Biden.

joe biden seniele idioot

Het volgende is een klein stukje uit een artikel in de Telegraaf:

Kamala Harris

Kamala Harris weet wat er gaat komen en heeft opdracht gekregen om zich nu al zoveel mogelijk te distantiëren van haar blunderende baas.

Want, er speelt nog een heel belangrijk punt binnenkort in Amerika en dat is het item van de verplichte vaccinatie voor al het militaire personeel.

Het is nu officieel dankzij Joe Biden.

verplichte vaccinatie amerikaanse troepen

Militairen die weigeren om het vaccin te nemen komen mogelijk voor de krijgsraad, kunnen naar de gevangenis gaan en/of oneervol ontslag krijgen.

Echter, dit valt niet goed bij heel veel militairen, inclusief officieren

Er komen dan ook serieuze waarschuwingen, zoals die van Commander J. H. Furman. Deze man is een ervaren marineofficier op het gebied van advies aan hooggeplaatste militairen en is ook betrokken bij internationale diplomatieke kwesties. Kortom, een man die weet wat er speelt.

Hij noemt het verplicht vaccineren van alle militaire personeel een bedreiging voor de nationale veiligheid omdat niemand weet wat de langere termijn gevolgen zijn van de huidige experimentele vaccins.

En verder dat de vaccins voor veel meer problemen zullen zorgen dan het virus zelf. Dit, omdat het militaire personeel voor het overgrote deel jong en gezond is en derhalve weinig heeft te vrezen van het virus.

Furman heeft een aantal kernpunten gedefinieerd waarom hij denkt dat het een onzalig idee is om alle militaire personeelsleden te vaccineren.

De gemiddelde leeftijd van de militairen is laag en ze verkeren in een uitstekende fysieke conditie. Tot nu toe zijn er van de 2,2 miljoen militairen slechts 24 overleden die toegeschreven zouden kunnen worden aan covid-19.

Er is reden om aan te nemen dat het aantal sterfgevallen en vaccinatieschade hoger is dan over het algemeen wordt vermeld. Het vaccin zelf kan daardoor veel gevaarlijker zijn voor militairen dan het virus.

Er is ook nog de mogelijkheid dat de mRNA vaccinaties onverwacht negatieve effecten zullen hebben op het immuunsysteem van mensen.

Tot op dit moment heeft het leger laten zien heel goed in staat te zijn om zonder verlies van effectiviteit om te gaan met covid-19, dus vanuit dat standpunt is het een onverantwoord risico om een nieuw niet volledig getest vaccin los te laten op het complete militaire apparaat.

Joe Biden zal dit desondanks doordrukken, wat waarschijnlijk zal resulteren in een doemscenario waarbij talloze Amerikaanse militairen zullen sterven.

Op zowel het internationale als het nationale toneel is en wordt het totale chaos, zoveel lijkt zeker.

Is het moment van ineenstorting van het eens machtige Amerika begonnen?

Als je ziet dat het enige wapenfeit van Amerika in Afghanistan het wapperen van de regenboogvlag op de ambassade in Kaboel is, dan weet je genoeg.

En in de coulissen wacht Kamala. Tijdens de inhuldiging van Biden eerder dit jaar, schreven wij het volgende:

En dan gaan we tenslotte nog naar het Cryptojoodse Springfield, waar The Simpsons altijd verrassend nauwkeurig weten te voorspellen wat er gaat komen.

Hoelang zal het nog duren voordat Biden van het toneel verdwijnt en president Lisa (Kamala Harris) ten tonele zal verschijnen.

kamela harris, president Lisa
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl