De christenen verkopen ons aan de duivel

christenen verkopen ons aan de duivelDe komende dagen worden misschien wel de belangrijkste dagen ooit in het bestaan van dit land.

Dan wordt er in Den Haag gediscussieerd over de invoering van 2G en zal duidelijk worden of dit land wordt verkocht aan de centrale bankiers.  Wij zijn geen onafhankelijk soeverein land dat zelf bepaalt wat het wel of niet doet. Wij zijn een land dat wordt bestuurd en vooral ook gemanipuleerd door marionetten die in dienst staan van buitenlandse entiteiten.

Of we het nu leuk vinden of niet dat is de werkelijkheid waarin wij ons nu bevinden. Nu zal niet iedere politicus in de Tweede Kamer zijn of haar ziel aan de duivel hebben verkocht, maar degenen die dat wel hebben gedaan bepalen wel grotendeels hoe bepaalde fracties zullen stemmen.

We schreven eerder dat de invoering van de coronapas de belangrijkste gebeurtenis is geweest uit onze recente geschiedenis en de komende dagen zal bepaald worden of dat inderdaad blijvend is zoals wij voorspellen of dat er misschien op het laatste moment toch nog politici zijn die tegen het beleid van hun fractie durven te gaan en "tegen" stemmen.

Waar we tot nu toe met het coronapaspoort nog de optie hadden om met testen ergens toegang te krijgen, zo zal dat straks wegvallen.

Steeds meer begint het ook bij de gevaccineerden door te dringen dat wat er nu gebeurt niet kan. Dat je geen hele bevolkingsgroepen kunt uitsluiten omdat zij over hun eigen lichaam willen beschikken.

Maar, dan is er de propaganda, altijd maar weer de propaganda. Altijd weer worden andere landen getoond waar men verder is dan ons en altijd worden dan mensen getoond die helemaal gelukkig zijn met de nieuwe 2G maatschappij.

En door die propaganda zijn alle leden van de coalitiepartijen ervan overtuigd dat het goed is om het “dringend advies” van hun leiders te volgen en voor te stemmen.

Het is dus nu al zeker dat het benodigde wetsvoorstel voor 2G wordt goedgekeurd.


En dan zie je dat, ongeacht wat andere partijen stemmen, de vier coalitiepartijen die allemaal voor zijn, genoeg stemmen hebben om 2G een wettelijk feit te laten worden.

Voor de vorm doet de Christenunie nog wel wat moeilijk, maar dat lijkt meer iets om hun achterban tevreden te houden.

En dat brengt ons in een interessante situatie.

Het invoeren van 2G is uiteraard permanent, zal nooit meer weg gaan en is hetgeen er in de bijbel wordt voorspeld als het Merkteken van het Beest.

Openbaringen 13:16-18

Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

Hier komt het aan op wijsheid.

Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid.

Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Mensen die het merkteken straks niet hebben mogen niet meer kopen in niet essentiële winkels. Het is bijbelboek Openbaringen in de praktijk.

Als er iemand de bijbel moet kennen dan zijn het wel de christenen en toch zijn er twee christelijke partijen die hoogstwaarschijnlijk "voor" gaan stemmen en ons letterlijk verkopen aan hun aartsvijand.

Het zou grappig zijn als het niet zo diep triest was. De christenen notabene die de rest van het volk verkopen aan de centrale Rotschild bankiers, of beter gezegd verkopen aan de duivel.

Het ironische van alles is dat het juist de christenen zijn die een primair doelwit zullen worden voor de satanische sekte zoals wij in een eerder artikel al uitgebreid hebben beschreven.

En nu zijn het diezelfde christenen die zullen stemmen voor niet alleen hun eigen vernietiging, maar ook die van de rest van het volk. Moet dit dan onze toekomst worden?

Duivelsknechten die de Ausweiss controleren?Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl