Anunnaki, ònze Goden - deel 310 – Als kippen zonder kop...

zecharia sitchin, Annunaki, Evert Jan Poorterman Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Als kippen zonder kop...

We zien, als we goed kijken, een totaal vastgelopen en ontredderde maatschappij... had ik kunnen zeggen, maar ik zie, als ik goed kijk, een totaal vastgelopen en ontredderd politiek systeem, een onbekwame sturende bovenlaag, een in zijn voegen krakende machtsstructuur die niet (meer) bij machte is de samenleving fatsoenlijk in het gareel te houden. Niet dat de mensen ‘uit het gareel lopen’, zeker niet, die zijn tot mijn verbazing uiterst braaf en volgzaam (waar is de koppige Fries en dwarse Zeeuw en vrijheidslievende Hollander?!), maar ik zie onze ‘leiders’ langzaam lijders worden. Pionnen en marionetten die zonder de juiste ‘aansturing’ niet in staat zijn enige directie te kunnen geven aan het volk. Ze lopen rond als kippen zonder kop…

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

We worden genaaid waar we zelf bij staan! Totale willekeur moet voor onrust zorgen in de samenleving. Terwijl huisjesmelker en Zandvoort-eigenaar Brilprins Bernard totale medewerking krijgt, moeten festival-organisatoren met lede ogen toezien hoe hun bedrijfstak naar de gallemiezen gaat. Dat zien ook de café-eigenaren, directies van schouwburgen en theaters. Dat hun overleven sterk zal afhangen van ‘regerings-subsidies’ en de meeste horeca-bedrijven en muziek-, toneel- en orkest-gerelateerde bedrijven kapot zullen gaan...

en verkondigen alleen maar onzin en kondigen maatregelen aan die lijnrecht tegenover elkaar staan. Buitenfestivals worden allemaal afgelast, voetbalfans mogen naar de stadions en in Zandvoort kijken tienduizenden naar brullende bolides. Het is allemaal zo warrig, het strookt totaal niet met wat men ons verteld en het is zeer willekeurig. Maaarrr... stel nou dat dat juist de ‘politiek’ is! Om het morrende volk te dwingen tot stappen, opdat de regeringen kunnen ingrijpen om vervolgens het klootjesvolk totaal onder de voet te lopen door het leger. Want er staan ‘machten en krachten’ achter de schermen waar het gewone volk geen weet van heeft met daarachter, of eigenlijk met daaronder (DeepState) een macht die deze planeet ruim 400.000 jaren bezet.

evert jan poorterman niburu.co

Losgeslagen idioten en imbecielen aan het roer

Die macht is de enige echte ‘puppetmaster’ die de poppen laat dansen. Want wees nou eerlijk: kunnen we van criminelen, oorlogszuchtige haviken, pedofielen, machtswellustelingen, dieven, verkrachters en moordenaars nou een goede ‘aansturing’ verwachten nu de bestaande structuren uiteenvallen en de nieuwe structuren nog niet zichtbaar zijn... in een wereld die op instorten staat, waarin Moeder Natuur grillig toeslaat en de naderende ster elke seconde, elke minuut, elk uur, elk etmaal, elke week en elke maand en elk jaar groeit in kracht en elk moment kan verschijnen. Ik moest er gister aan denken. Waarom zo veel moeite doen om de mensheid middels vaccinaties de dood in te jagen, als de tweede ster van ons stelsel elk moment kan verschijnen?!

Waarom de oude wereld afbreken als de tweede ster en Moeder Natuur dat zelf prima kunnen?! Waarom zo veel moeite doen het ‘vee’ nu te chippen, in plaats van nà de komst en voorbijgang van de tweede ster?! Dat scheelt enorm veel grondstoffen, inspanning en geld. Ik krijg de indruk dat de ‘uitvoerenden’ van de machthebbers diep in de grond en mogelijk ook de DeepState nog niet weten dat de tweede ster ietwat eerder komt dan anders! Dus niet ergens in 2035, zoals verwacht en mogelijk aangenomen, maar binnenkort, morgen misschien of overmorgen. Ze zijn gewoon bezig, in hun eigen tempo, de plannen uit te rollen voor de totale overname van deze planeet en de mensheid, dat voor hen gewoon vee is! Slavenvee: en zijn naam is ‘mense’!

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

evert jan poorterman niburu.co

Zeg het maar! Hoe denk je dat de ‘anunnaki’ er uit zien?! Als menselijk of als geëvolueerde reptielen/amfibieën... zag er van de week eentje die uit de schildpadden voortkwam... gek genoeg tekende ik twintig jaren terug al ‘schildpad-aliens’... en dat was niet naar aanleiding van de Ninja-Turtles, maar gewoon een ingeving (Enki wordt ook wel – staande op een schildpad afgebeeld). Toevallig heb ik als kind drie Griekse landschildpadden gehad. Twee gingen vroegtijdig dood en nummer drie: ‘Toon’.. heb ik bijna vier jaren gehad. Werd vaak, op onderzoek in de tuin, door Porky, een hond van de familie Seesink verderop, gekidnapt en als een bot mee genomen naar de mand in de schuur. Als Toon uren weg was, dan wist ik het wel: dan moest ik Toon aan Porky zien te ontfutselen. Hieronder een tekst die ik aantrof bij de middelste Alien:

...‘Decennia lang heeft de mensheid nagedacht over het bestaan van buitenaards leven: of ze echt daarbuiten zijn en zo ja, hoe zou het zijn om ze te ontmoeten? We hebben talloze boeken over hen geschreven, films gemaakt over elk denkbaar scenario en sommigen van ons zweren zelfs dat ze hen al hebben ontmoet. Volgens het ex-hoofd van het Israëlische ruimteprogramma, Haim Eshed, bestaan er niet alleen buitenaardse wezens, maar hebben we al jaren contact met hen, ze denken alleen dat we er nog niet klaar voor zijn. Haim Eshed gaat verder met te beweren dat deze buitenaardse wezens een overeenkomst hebben getekend met de Amerikaanse regering die hen in staat stelt experimenten uit te voeren en zelfs een ondergronds laboratorium hebben op Mars, maar dat ze - wachten tot de mensheid evolueert en een stadium bereikt waarin we over het algemeen zullen begrijpen welke ruimte en ruimteschepen zijn - voordat ze zich openbaren. Haim Eshed gaat zelfs zo ver om te zeggen dat Donald Trump deze informatie bijna openbaar maakte, maar door de -Galactische Federatie - werd afgeraden om dit te doen, wat van alle beweringen eigenlijk plausibel aanvoelt. Dus waarom vertelt Haim Eshed ons dit nieuws nu pas in 2020?! In een jaar dat ons verstand heeft opgeblazen en dat het bestaan van een enorme buitenaardse samenzwering ons niet langer lijkt te ontregelen. Met de klimaatcrisis, de pandemie, het racisme en de grove ongelijkheid in rijkdom, zouden zeer intelligente wezens die interstellair kunnen reizen, zich beter niet bemoeien met ons... tenzij zij met oplossingen komen! Het is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen omdat er geen harde bewijzen zijn die de beweringen van Haim Eshed ondersteunen. Ook is niemand naar voren gekomen om zijn verhaal te bevestigen, laat staan om het serieus te nemen. Om precies dezelfde redenen waarom Haim Eshed zich op zijn gemak voelde om met deze bizarre onthullingen naar buiten te komen, hebben velen vastgehouden aan het idee dat de Galactische Federatie onze leiders vertelt om hun eigen shit op orde te krijgen’...

evert jan poorterman niburu.co

In onmacht toezien dat ze het niet redden...

Ik kan me voorstellen dat de DeepState weet dat hun ster-systeem eerder komt dan anders. Zij zullen zeker in contact staan met hun thuiswereld. Maaarrr... het probleem met Reptielen/Draco’s is dat zij gebonden zijn aan hun structuren. dat wil zeggen: zij willen totale controle en zij moeten (dat zit in hun systeem) door die gewenste controle vasthouden aan hun structuren, rasters en grids. Zij kunnen niet anders, ze moeten (dat is hun aard) doorgaan op de ingeslagen weg. Daarom ook voerden ze totalitaire en verwoestende oorlogen in hun eigen segment (tijdruimte in de 5e dimensie). Ze konden het niet negeren noch ontlopen. Die expansie-oorlogen hebben hen uiteindelijk in onze tijdruimte gebracht en hier kunnen zij ‘gerepareerd’ worden opdat zij...

in hun eigen tijdruimte weer uitgezet kunnen worden. De Galactische Federatie gaat geen oorlogszuchtig ras uitzetten; Wel een ras dat ‘genetisch aangepast’ is en opnieuw het evolutiepad kan bewandelen en voortgaan als een aangepaste soort, die meer empathie, emotie en liefde in zich draagt... en geen technologische robot is (een soort Borg) of een half machine die zich los heeft gemaakt van de Schepping! Dat is wat we hier momenteel kunnen waarnemen. Ze maken weer de zelfde fouten, lijken niets geleerd te hebben en gaan nu hun eigen vee, de mensheid ‘chippen’ en aansluiten op de Centrale Quantum Computer. Misschien is het geen onwil, maar onkunde tegen de ‘natuurwetten’ in te gaan. Hun eigen wetten, die tegen van hun aard in gaan!

Galactische Federatie heeft wel coulance...

De Galactische Federatie heeft uiteraard moeite gedaan deze ‘ruimterotzakken’ te begrijpen en hen de tijd gegeven te wennen aan een ‘genetische aanpassing’ en ze zijn ook een ‘breeding-programma’ begonnen waar ‘anunnaki’ en mensen bij betrokken zijn. Dit kan een programma zijn van de Galactische Federatie en/of een programma van de ‘anunnaki’ zelf. Voormalig vriendin werd op een nacht wakker van zeer fel licht. Ze stond op en wilde kijken, maar een stem in der hoofd gaf aan het niet te doen. In die nacht werd een baby geboren bij de achterburen van haar. Een meisje. We hebben gependeld en kwamen tot de slotsom dat er nachtelijke ‘expedities’ zijn en dat pasgeborenen ‘gevisiteerd’ worden, ofwel gecontroleerd en onderzocht.

Mogelijk volgen zij bepaalde bloedlijnen en/of zoeken ze naar bepaalde bloedlijnen. In het eerste geval kan het gaan om baby’s met het juiste DNA voor hun ‘fokprogramma’ (breeding-programma om Hybriden te formeren) en in het tweede geval kan het gaan om het zoeken naar bepaalde bloedlijnen met het juiste DNA... om die vervolgens te elimineren of... juist die te gebruiken voor hun ‘genetische experimenten’... en dan denk ik aan de bloedlijnen van David via Salomo naar de Jezus en zijn nageslacht. Het meest zuivere DNA van de schepper en Vader in de mens: het best bruikbare DNA om de ‘anunnaki’ genetisch aan te pakken en op te waarderen voor een nieuwe toekomst in hun eigen tijdruimte in de 5e dimensie. Meer de volgende keer!

Met vriendelijke groet,

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes (1936-2018), de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

Voor een overzicht van alle artikelen in deze serie, klik hier

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl